ΗΛ.ΕΦ.

Facebook Twitter Google+

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΗΛ.ΕΦ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία θέλετε.

Φαρσάλων 231 & Ζαγκλιβέριου 1
41335 Λάρισα
Τηλέφωνο : 6974578910
E-mail : contact@ilef.gr